Χορηγήθηκε έγκριση εγκατάστασης στην Tikun Olam Greece για καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 762) δημοσιεύτηκε η έγκριση της, πενταετούς διάρκειας, άδειας εγκατάστασης για την εταιρεία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σχετικά με την καλλιέργεια, εμπορία και μεταποίηση βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης.

Όπως αναφέρεται η εταιρεία θα αξιοποιήσει έκταση περίπου 40,2 στρεμμάτων στα Εξαμίλια, του δήμου Κορινθίας.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης άδειας έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Αξίζει να αναφερθεί πως το ύψος της επένδυσης διαμορφώνεται σε 9 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε το σχετικό  ΦΕΚ εδώ.