Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την κάνναβη;

Aν δεν αναζητά κανείς τις κοινωνικές, ψυχολογικές και πολιτικές διαστάσεις του θέματος ή έστω μια επιστημονική προσέγγιση που να περιλαμβάνει και αυτές, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του την απάντηση που δίνει για την Αμερική η έρευνα της New Frontier Data.

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων και αναλύσεων της οποίας βασική εργασία είναι να καθοδηγεί τους επενδυτές στην ολοένα και μεγεθυνόμενη αμερικανική αγορά της κάνναβης πως να κινηθούν ώστε να έχουν τα μέγιστα κέρδη, είναι σαφής:

Το 55% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί την κάνναβη «για χαλάρωση», το 40% «θέλει να αποβάλει το στρες» ή «να απολαύσει μια κοινωνική εμπειρία» και το 39% «να μειώσει το άγχος».

Το 29% όσων κάνουν χρήση κάνναβης επιθυμεί μέσω αυτής «να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου του», το 26% «να μειώσει τον πόνο», το 16% «να αυξήσει τη δημιουργικότητα του» και το 15% «να αντιμετωπίσει ένα ιατρικής φύσεως πρόβλημα».

Προφανώς οι ερωτώμενοι έδωσαν περισσότερες από μια απαντήσεις στο «γιατί», μπορεί όμως κανείς να αποκομίσει μια γενική εικόνα των προτιμήσεων και των τάσεων «των καταναλωτών».

Στην Αμερική που περισσότερο από 60% των πολιτών επιθυμεί τη νομιμοποίηση της κάνναβης, τόσο η βιομηχανία του αλκοόλ όσο και η βιομηχανία φαρμάκων βρίσκονται μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις.