Γιώργης Οικονομόπουλος: Το Ίαμα Κάνναβη

Στο βιβλίο του «Το Ίαμα Κάνναβη», εκδόσεις «Κέδρος», μπορεί κάποιος να διαβάσει και να κατανοήσει, από την απολύτως εύληπτη γλώσσα, τι είναι αυτό το φυτό που μπήκε ξαφνικά και πάλι στη ζωή μας, ποιος είναι ο μηχανισμός λειτουργίας του, σε ποιες ασθένειες οι έρευ­νες δείχνουν να είναι θεραπευτικό. Σταχυ ολογημένες απαντήσεις επιλέχτηκαν από το βιβλίο του προκειμένου να καλυφθούν οι πρώτες, βασικές ερωτήσεις που οι περισσό­τεροι από μας έχουμε.

[Η συνέντευξη του Γιώργη Οικονομόπουλου στη Βάση Παναγοπούλου, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΒΙΟ της Εφημερίδας των Συντακτών στις 26 Απριλίου 2019. Μπορείτε να την διαβάσετε και σε αρχείο pdf πατώντας εδώ]

Γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο;

«Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με στόχο τη με­τάδοση πληροφοριών που συνήθως αποσι- ωπούνται για τη σύγχρονη επανανακάλυψη των θεραπευτικών ιδιοτήτων του φυτού που, όπως έχει λεχθεί, “είναι το μόνο φυτό ή ου­σία (τα φυτικά κανναβινοειδή) που μπορεί να δρα θεραπευτικά και ανακουφιστικά σε τόσο πολλές και διαφορετικές ασθένειες”. Από την πρόληψη της τύφλωσης στο γλαύκωμα μέχρι τη σπαστικότητα και τις παραλύσεις της ΣΚΠ και από το σταμάτημα των εμέτων της χημειοθεραπείας του καρκίνου μέχρι το σταμάτημα του ίδιου του καρκίνου στον εγκέφαλο, στους μαστούς κ.ά. Από την αντι­μετώπιση πόνων μέχρι τον διαβήτη και τις φλεγμονές του εντέρου, για να αναφέρου­με μερικές μόνο από τις θεραπευτικές (και ανακουφιστικές) επιδράσεις της Κάνναβης.

»Ελπίζοντας ότι αυτές οι πληροφορίες θα δώσουν κουράγιο και ενεργοποίηση σε πλή­θος ασθενών συμπολιτών μας, στους συγγε­νείς τους και στους πολίτες που σχετίζονται με την υγεία, και ιδιαίτερα στους συναδέλ­φους μου, τις παραδίδω χωρίς επιφύλαξη στην κρίση σας και με την προοπτική ανοίγ­ματος δημόσιου διαλόγου».

Πώς λειτουργεί η φαρμακευτική κάνναβη στη συνεργασία της με τον οργανισμό μας;

«Η σημαντικότερη ανακάλυψη, που πυ­ροδότησε το σύγχρονο πλήθος ερευνών, στάθηκε αυτή της δεκαετίας του 1990, για την ύπαρξη του Eνδογενούς Κανναβινοει- δούς Συστήματος (ECS).

Στην προσπάθεια ανακάλυψης του τρό­που δράσης της κάνναβης στον εγκέφαλο και στον ανθρώπινο οργανισμό, οι επι­στήμονες διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός βιολογικού συστήματος -άγνωστου μέχρι τότε- απαραίτητου για την προστασία και τη διατήρηση της υγείας στα έμβια όντα. Το σύστημα αυτό, που εμφανίζεται από την εμβρυική φάση ανάπτυξης, υπάρχει δια­σκορπισμένο σε όλα τα όργανα και στους ιστούς του σώματος και συνδέει και συντο­νίζει διαφορετικές λειτουργίες με στόχο και σκοπό την ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ. Δηλαδή, τη δια­τήρηση της ισορροπίας του εσωτερικού πε­ριβάλλοντος, παρ’ όλες τις διακυμάνσεις και επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ρυθμίζει τον πόνο, την αρτηριακή πίεση, τις εντάσεις, την όρεξη, τις φλεγμονές, τη θερ­μοκρασία, την προστασία του νευρικού συ­στήματος, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και την αντίσταση στους όγκους.

Επειδή τα φυσικά κανναβινοειδή ασκούν τις ίδιες επιδράσεις με αυτές του νεοανακαλυφθέντος βιολογικού συστήματος -δηλαδή μιμούνται, από τη μία, και ενισχύουν, από την άλλη, τις δράσεις του- ονόμασαν αυτό το σύστημα Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα (ECS). Με άλλα λόγια, οι ζωντανοί οργα­νισμοί, από την πρώιμη εποχή τους, πριν περίπου 700 εκατομμύρια χρόνια, άρχισαν να παράγουν και να χρησιμοποιούν (ενδο) κανναβινοειδή ως κύριο μέσο διατήρησης της ισορροπίας τους και προστασίας της υγείας τους.

»Στην εξέλιξή της, η φύση έφτιαξε ένα φυτό -την κάνναβη (πριν από 70 εκατομμύ­ρια χρόνια)- που περιέχει ανάλογες ουσίες με αυτές των (ενδο)κανναβινοειδών (στα έμβια όντα). Είναι φανερή, λοιπόν, η αιτία για τη μακρόχρονη θεραπευτική χρήση της κάνναβης από την ανθρωπότητα, για πάνω από 6.000 χρόνια τώρα. Απλώς γιατί ενισχύ­ει και ενδυναμώνει ένα ενδογενές σύστημα που υπάρχει στον οργανισμό μας με σκοπό τη διατήρηση της ομοιόστασης, δηλαδή της ισορροπίας και της υγείας. Και αυτό εξηγεί γιατί τα κανναβινοειδή έχουν θεραπευτική εφαρμογή σε τόσο διαφορετικές ασθένειες, σε όλα τα συστήματα της βιολογικής λειτουρ­γίας του ανθρώπου. Και ακόμη πιο φανερή γίνεται η αιτία της σύγχρονης αποδοχής της κάνναβης, ως αποτελεσματικού ιάματος, από όλο και περισσότερους επιστήμονες και ια­τρικά σώματα. Σήμερα είναι ήδη νόμιμη η συνταγογράφηση και η χρήση της ιατρικής κάνναβης (Medical Cannabis) σε είκοσι πο­λιτείες των ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Ισραήλ, σε είκοσι χώρες της Ευρώπης, ενώ όλο και περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ και χώρες της Ευρώπης και στον υπόλοιπο κόσμο (Λα­τινική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κ.ά.) προσανατολίζονται στη νομιμοποίηση ή αποδέχονται de facto την ιατρική χρήση της κάνναβης σε πλήθος ασθενειών».

Τι είναι τα ενδοκανναβινοειδή;

«Οι οργανισμοί των έμβιων όντων, αρχίζοντας ακόμα και από τα ασπόνδυλα, έφτια­ξαν ουσίες-κλειδιά για την ενεργοποίηση των μηχανισμών προστασίας της υγείας τους και για τον έλεγχο της ενεργειακής τους ισορροπίας. Υπάρχουν στο ανθρώπι­νο έμβρυο, πριν ακόμα την εμφύτευση στη μήτρα, και υπάρχουν στο μητρικό γάλα σε αφθονία, απαραίτητα για τον θηλασμό.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιδράσεις τους;

«Για να μην κουράσουμε με επιστημο­νικές λεπτομέρειες τους αναγνώστες, θα αρκεστούμε να παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο γνωστές μέχρι τώρα θεραπευ­τικές επιδράσεις των ενδοκανναβινοειδών, που τις προκαλούν ενεργοποιώντας τους κανναβοϋποδοχείς: ρίχνουν την αρτηρι­ακή πίεση, προκαλώντας αγγειοδιαστολή (αντιυπερτασικά), μειώνουν τη θερμοκρασία (αντιπυρετικά), τις μυϊκές συσπάσεις και τον μυϊκό τρόμο (σπασμολυτικά), τους πόνους (αναλγητικά), τη ναυτία και περιορίζουν τους εμέτους (αντιεμετικά), μειώνουν την αϋπνία (υπνωτικά), το άγχος και το στρες (αγχολυτι­κά), την άμεση μνήμη (η μείωση της άμεσης μνήμης θεωρείται επίδραση προστατευτικού χαρακτήρα και αξιοποιείται θεραπευτικά στο ψυχικό σύνδρομο PTSD).

»Νευροβιολογικά τα κανναβινοειδή αυ­ξάνουν τη νευρογένεση-ανανέωση στον Ιππόκαμπο, που είναι το κέντρο της μνή­μης στον εγκέφαλο, αυξάνουν την όρεξη (ορεξιογόνα), έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση (αντιφλεγμονώδη), αντικαρκινική δράση (αντικαρκινικά), καρ- διοπροστατευτική και νευροπροστατευτική δράση, ευφορική αντικαταθλιπτική επίδρα­ση (αντικαταθλιπτικά).

»Ενα ενδιαφέρον (συμβολικό) γεγονός μπορεί να θεωρηθεί το ότι πολλές, αν όχι οι περισσότερες, από τις θεραπευτικές επιδρά­σεις των κανναβινοειδών πιστοποιήθηκαν εργαστηριακά σε έρευνες που είχαν χρημα­τοδοτηθεί για “να αποδειχτούν οι βλαβερές επιδράσεις της κάνναβης”!».

Είναι η φαρμακευτική κάνναβη, δηλαδή, ένα πολυχρηστικό εργαλείο στα χέρια των γιατρών;

«Μετά το 2000 οι εργαστηριακές και κλι­νικές επιβεβαιώσεις παλαιών και οι ανακα­λύψεις νέων θεραπευτικών ενδείξεων και εφαρμογών της κάνναβης είναι συνεχείς και στην Ευρώπη, και αφορούν τις διαταραχές σχεδόν όλων των συστημάτων του οργανι­σμού. Σε Ισπανούς ερευνητές οφείλουμε την τελευταία δεκαετία τις σοβαρές ενδείξεις έως και αποδείξεις της θεραπευτικής επίδρασης της κάνναβης στον καρκίνο. Σε Γερμανούς, την έρευνά τους για τη θεραπευτική δράση της κανναβιδιόλης (CBD) στις ψυχώσεις. Σε Ιταλούς, τις πρωτοποριακές τους εργαστηρι­ακές έρευνες για τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα της κάνναβης.

Αυτή τη στιγμή, τρεις με τέσσερις επιστημονικές δημοσιεύσεις την ημέρα αφορούν τις δράσεις των κανναβι­νοειδών και πολλές από αυτές αφορούν την αντιμετώπιση του καρκίνου με αυτά

»Μπροστά στο αδιάψευστο γεγονός της ιαματικής λειτουργίας της κάνναβης, όλο και περισσότερες χώρες στον κόσμο εφάρμοσαν και εφαρμόζουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την έξοδο του φυτού από την παρανομία και την επανατοποθέτησή του στην ιατρική φα­ρέτρα, ενάντια στις ασθένειες που ταλαιπω­ρούν το ανθρώπινο γένος και ενάντια στην άγνοια που τις προκαλεί, τις συντηρεί και τις αυξάνει. Αυτή η άγνοια δημιουργήθηκε, συντηρήθηκε και επεκτάθηκε με μια βίαιη τρομοκρατική επιβολή απόκρυψης, παρα- ποίησης και καταστολής της γνώσης και της θεραπευτικής εφαρμογής του φυτού από μια χρονική περίοδο και μετά. Η εικόνα του, που συστηματικά παρουσιάστηκε στην κοινή γνώμη από ένα μπλοκ οικονομικοπολιτι- κών συμφερόντων, και η οποία συντηρείται ακόμα, τουλάχιστον στην Ελλάδα.

Και για να κλείσω αυτή τη μικρή περιή­γηση στον θεραπευτικό κόσμο της φαρμα­κευτικής κάνναβης -που φυσικά στο βιβλίο ενδελεχώς αναλύεται στα δώδεκα κεφάλαια που αφορούν όλες τις νόσους-, διαλέγω τα συμπεράσματα και την απόφαση του αρμό­διου δικαστή που όρισε η DEA*, σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την Κάνναβη, απόφαση που κοσμεί το οπισθό­φυλλο του βιβλίου.

«Η Μαριχουάνα (Κάνναβη) στη φυσική της μορφή είναι μία από τις ασφαλέστερες γνωστές ουσίες που δρουν θεραπευτικά στον άνθρωπο […] Ο καθένας πρέπει λογικά να συμπεράνει ότι υπάρχει αποδεδειγμένη ασφάλεια στη χρήση της Κάνναβης όταν αυτή παρέχεται υπό ιατρική επίβλεψη. Το να οδηγηθεί κάποιος σε διαφορετικά συμπε­ράσματα θα ήταν παράλογο, αυθαίρετο και πεισματικά αρνούμενο την πραγματικότητα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα καταγεγραμμένα στοιχεία».