Άδεια καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Ελλάδα…

Παρά τα όσα δημοσιεύουν διεθνή Μέσα, ανάμεσά τους και το Nasdaq .

Το αρμόδιο Υπουργείο βρίσκετε ακόμη στη διαδικασία της εξέτασης των φακέλων που έχουν κατατεθεί…

Προφανώς η άκριτη αναπαραγωγή των Δελτίων Τύπου των επενδυτικών εταιρειών δε βοηθάει κάτι άλλο πέρα από την άνοδο των μετοχών τους στο χρηματιστήριο. Ή εάν πρόκειται για ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης τη μείωση της αγωνίας τους σχετικά με το θέμα…