Κανναβιδιόλη (CBD) Ο Πλήρης Οδηγός || Ζ. Επιστημονικές έρευνες για τη CBD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CBD

1. Η ενδοκανναβινοειδής σηματοδότηση στην αιτιολογία και θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης, Hillard CJ, Liu QS.

“Endocannabinoid signaling in the etiology and treatment of major depressive illness”

Περίληψη: Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η εξέταση ανθρώπινων και προκλινικών δεδομένων που σχετίζονται με τις ακόλουθες υποθέσεις.

Η πρώτη υπόθεση είναι ότι η ανεπαρκής σηματοδότηση με τη μεσολάβηση CB1R έχει ως αποτέλεσμα συμπτώματα που μιμούνται εκείνα που παρατηρούνται στην κατάθλιψη. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η ενεργοποίηση της διαμεσολαβούμενης από CB1R σηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα συμπεριφορικές, ενδοκρινικές και άλλες επιδράσεις που είναι παρόμοιες με εκείνες που παράγονται από τα χρησιμοποιούμενα σήμερα αντικαταθλιπτικά.

Η τρίτη υπόθεση είναι ότι οι συμβατικές αντικαταθλιπτικές θεραπείες δρουν μέσω ενισχυμένης σηματοδότησης με τη μεσολάβηση CB1R. Μαζί τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ενεργοποιητές σηματοδότησης CB1R, ιδιαίτερα αναστολείς υδρολάσης αμιδίου λιπαρού οξέος, θα πρέπει να εξετάζονται για κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Η μελέτη

Η μελέτη

2.  Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και η θεραπεία των διαταραχών διάθεσης και άγχους, Hill MN, Gorzalka BB

“The endocannabinoid system and the treatment of mood and anxiety disorders”

Περίληψη: Το κεντρικό ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι ένα νευροδραστικό σύστημα σηματοδότησης λιπιδίων στον εγκέφαλο το οποίο δρα για τον έλεγχο απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών. Τα μοτίβα έκφρασης αυτού του συστήματος σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου, τοποθετούνται ιδανικά ώστε να ασκούν ρυθμιστικό έλεγχο της συναισθηματικής συμπεριφοράς, της διάθεσης και της απόκρισης στο στρες.

Ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων καταδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι τα ελλείμματα στην ενδοκανναβινοειδή σηματοδότηση μπορεί να οδηγήσουν σε καταθλιπτικές και αγχογόνες συμπεριφορικές αποκρίσεις, ενώ η φαρμακολογική αύξηση της ενδοκανναβινοειδούς σηματοδότησης μπορεί να προκαλέσει αντιδεσμευτικές και αγχολυτικές συμπεριφορικές αποκρίσεις.

Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να συνοψίσουμε την τρέχουσα γνώση του ρόλου του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην αιτιολογία και τη θεραπεία των διαταραχών διάθεσης και άγχους, όπως κατάθλιψη, άγχος και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Συλλογικά, τόσο τα κλινικά όσο και τα προκλινικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η σηματοδότηση του υποδοχέα κανναβινοειδών μπορεί να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας παράγοντα για τη φαρμακοθεραπεία των διαταραχών διάθεσης και άγχους

Η μελέτη

 

3. Η κανναβινοειδής διαμόρφωση των κυκλωμάτων εγκεφάλου εξαφάνισης φόβου: ένας νέος στόχος για την προώθηση της αντιμετώπισης του άγχους, Rabinak CA, Phan K

“Cannabinoid modulation of fear extinction brain circuits: a novel target to advance anxiety treatment”

Περίληψη: Οι διαταραχές άγχους, όπως το μετατραυματικό στρες (post-traumatic stress, PTSD), ο πανικός και οι φοβικές διαταραχές, μπορούν να θεωρηθούν ως αποτυχία στην αναστολή των ακατάλληλων αποκρίσεων φόβου. Μια κοινή, αποτελεσματική στρατηγική θεραπείας περιλαμβάνει επανειλημμένες παρουσιάσεις στο φόβο χωρίς την ύπαρξη του κινδύνου (εξαφάνιση).

Ωστόσο, η μάθηση κατά της εξαφάνισης έχει αρκετούς σημαντικούς περιορισμούς και η ενίσχυση των αποτελεσμάτων της, της γενικευσιμότητας και της αντοχής μέσω γνωστικών ενισχυτών μπορεί να βελτιώσει τις θεραπευτικές της επιπτώσεις. Σε αυτή την ανασκόπηση εστιάζουμε ειδικά στο ρόλο του κανναβινοειδούς συστήματος στην εκμάθηση της εξαφάνισης του φόβου και στη διατήρησή του. Απευθύνουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποια είναι τα νευρικά κυκλώματα που προκαλούν την εξαφάνιση του φόβου;

Μπορούμε να καταστήσουμε την εξαφάνιση του φόβου πιο αποτελεσματική; Μπορούν τα κανναβινοειδή να διευκολύνουν την εξαφάνιση του φόβου στους ανθρώπους; Πώς μπορεί το κανναβινοειδές σύστημα να επηρεάσει την εξαφάνιση του φόβου; Συλλογικά, οι μεταφραστικές αποδείξεις υποδεικνύουν ότι η ενίσχυση της μετάδοσης κανναβινοειδών μπορεί να διευκολύνει τη ματαίωση της εξαφάνισης και την ανάκλησή της και ότι το σύστημα κανναβινοειδών είναι ένας πιθανός φαρμακολογικός στόχος για τη βελτίωση της ενεργητικής μάθησης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια θεραπειών συμπεριφοράς που προκαλούν μελλοντική έρευνα σε μηχανισμούς έρευνας, θεραπευτικές προσεγγίσεις (“γνωστικοί ενισχυτές”) και φαρμακοθεραπευτική ανακάλυψη φαρμάκων.

Αναφορά Περίληψη Μελέτης

4.  Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα, τα κανναβινοειδή και ο πόνος, Perry G. Fine, M.D., and Mark J. Rosenfeld, M.S., Ph.D.

“The Endocannabinoid System, Cannabinoids, and Pain”

Περίληψη Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα εμπλέκεται σε μια σειρά ομοιοστατικών και φυσιολογικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του πόνου και της φλεγμονής. Οι συγκεκριμένοι ρόλοι των επί του παρόντος αναγνωρισμένων ενδοκανναβινοειδών που δρουν ως προσδέματα σε ενδογενείς υποδοχείς κανναβινοειδών εντός του κεντρικού νευρικού συστήματος (κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά CB1 υποδοχείς) και στην περιφέρεια (κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά CB2 υποδοχείς) είναι μόνο μερικώς διαφωτισμένοι, αλλά ασκούν επιρροή στη νοημοσύνη.

Τα εξωγενή φυτικά κανναβινοειδή (φυτοκανναβινοειδή) και χημικά συγγενείς ενώσεις, όπως τα τερπένια, που βρίσκονται συνήθως σε πολλά τρόφιμα, έχουν βρεθεί ότι ασκούν σημαντικά αναλγητικά αποτελέσματα σε διάφορες καταστάσεις χρόνιου πόνου. Επί του παρόντος, η χρήση της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης περιορίζεται από τα ψυχοδραστικά αποτελέσματά της και την κυρίαρχη διαδρομή παράδοσης (κάπνισμα), καθώς και από ρυθμιστικούς ή νομικούς περιορισμούς.

Ωστόσο, άλλα φυτοκανναβινοειδή σε συνδυασμό, ιδιαίτερα η κανναβιδιόλη και η β-καρυοφιλίνη, τα οποία χορηγούνται μέσω της στοματικής οδού φαίνεται να εμφανίζονται ως υποψήφια για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου λόγω των υψηλών προφίλ ασφαλείας τους και των χαμηλών δυσμενών επιδράσεων. Αυτή η ανασκόπηση θα παρέχει στον αναγνώστη τη θεμελιώδη βασική και κλινική επιστήμη που θα συνδέει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και τα φυτοκανναβινοειδή με τον ενδεχομένως θεραπευτικό τους ρόλο στην διαχείριση του χρόνιου πόνου.

Η μελέτη

5. Η αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών στη διαχείριση του χρόνιου μη κακοηθούς νευροπαθητικού πόνου: μια συστηματική ανασκόπηση, Boychuk DG, Goddard G, Mauro G, Orellana MF.

“The effectiveness of cannabinoids in the management of chronic nonmalignant neuropathic pain: a systematic review”

Περίληψη:

ΣΤΟΧΟΙ: Να διενεργηθεί μια συστηματική ανασκόπηση για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εκχυλισμάτων κάνναβης και των κανναβινοειδών στη διαχείριση του χρόνιου μη κακοηθούς νευροπαθητικού πόνου.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι ηλεκτρονικές έρευνες βάσης δεδομένων πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των Medline, PubMed, Embase, όλων των επισκοπήσεων που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και του Web of Science, μέσω επικοινωνίας με την Καναδική Κοινοπραξία για την Έρευνα των Κανναβινοειδών (Canadian Consortium for the Investigation of Cannabinoids, CCIC) και με αναζήτηση τυπωμένων δεικτών από το 1950. Οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι μαριχουάνα (marijuana ή marihuana), κάνναβη, κανναβινοειδή, ναμπιλόνη, δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη, κανναβιδιόλη, αδυλεμικό οξύ, dronabinol, πόνος, χρόνιος, ασθένεια και νευροπαθητικός. Χρησιμοποιήθηκαν τυχαία ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές (Randomized placebo-controlled trials, RCTs) που περιελάμβαναν κάνναβη και κανναβινοειδή για τη θεραπεία χρόνιου μη-κακοήθους πόνου. Τα αποτελέσματα που εξετάστηκαν ήταν μείωση της έντασης του πόνου και των ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τις 24 μελέτες που εξέτασαν χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, αποκλείστηκαν 11 μελέτες. Οι 13 μελέτες που συμπεριλήφθηκαν αξιολογήθηκαν με τη χρήση της Κλίμακας Jadad (Jadad Scale) για τη μέτρηση της μεροληψίας στην έρευνα για τον πόνο. Η αξιολόγηση αυτών των μελετών έδειξε ότι τα κανναβινοειδή μπορεί να παρέχουν αποτελεσματική αναλγησία σε χρόνιες παθήσεις του νευροπαθητικού άλγους που είναι ανθεκτικές σε άλλες θεραπείες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα φαρμακευτικά εκχυλίσματα με βάση την κάνναβη που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών με χρόνιους μη-κακοήθεις νευροπαθητικούς πόνους μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική αναλγησία σε καταστάσεις που είναι ανθεκτικές σε άλλες θεραπείες. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες υψηλής ποιότητας για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της διάρκειας της θεραπείας καθώς και η καλύτερη μορφή χορήγησης φαρμάκων.

Η μελέτη

Πηγές / Διαβάστε Περισσότερα:

Ministry Of Hemp: The Complete CBD Resource

*Μετάφραση / Επιμέλεια Πρωτότυπων Κειμένων: Σίμος Δαλκυριάδης με άδεια διανομής και ελεύθερης αναπαραγωγής CC0 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό της CBD σε μετάφραση Σίμου Δαλκυριάδη (αρχείο pdf) πατώντας εδώ