Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κάνναβης για την ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Την Παρασκευή, 22/2/2019, εκπρόσωποι του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (υπό σύσταση) παραβρέθηκαν σε ημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) και του Εργαστηρίου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) στη Λάρισα, με θέμα «Βιομηχανική Κάνναβη: Μία Δυναμική Καλλιέργεια».

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών» όπου έχει ενταχθεί και η έρευνα της βιομηχανικής κάνναβης. Σκοποί του Προγράμματος είναι η σύνταξη πρωτόκολλων καλλιέργειας για την αύξηση των αποδόσεων ανά παραγόμενο προϊόν (ίνα, βλαστό, φύλλα, CBD, σπόρο, λάδι) και η διερεύνηση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης των επιμέρους υποπροϊόντων που προκύπτουν από την καλλιέργειά της, όπως βελτιωτικό εδάφους, ζωοτροφές, κ.άλ.

Στην ημερίδα:

— Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του Προγράμματος από καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τον συντονισμό της ημερίδας είχε η Δρ. Ελένη Βογιατζή – Καμβούκου, Καθηγήτρια ΑΦΦ Γεν. Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπεύθυνη του Προγράμματος. Ομιλητές ήταν επίσης διακεκριμένοι επιστήμονες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

— Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής Διοίκησης, δημοσιογράφοι, επαγγελματίες από όλους τους κλάδους και ιδίως αγρότες. Την ημερίδα χαιρέτησε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βασίλειος Κόκκαλης.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ, στον οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες από όλους τους κλάδους της κάνναβης, παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάπτυξη της έρευνας στην χώρα μας και προτίθεται να υποστηρίξει ανάλογες προσπάθειες.

Η απόκτηση τεχνογνωσίας και η σύνδεση της έρευνας με την γεωργία και την μεταποίηση αποτελεί βασική παράμετρος ανάπτυξης του κλάδου της κάνναβης ώστε να παραχθεί καλλιεργητική γνώση και να αναπτυχθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Θυμίζουμε τις εκατοντάδες δυνατότητες αξιοποίησης που έχει ως τρόφιμο, συμπλήρωμα διατροφής, καλλυντικό, δομικό υλικό, κλωστικό, εδαφοβελτιωτικό, βιοπλαστικό, φάρμακο, κ.ά.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ υποστηρίζει τις αρχές της βιοοικονομίας (1) καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και στην καινοτομία, μέσω:

– της έξυπνης ανάπτυξης, με τη θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και την καινοτομία.

– την βιώσιμη ανάπτυξη, με την προώθηση μιας οικονομίας που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτει και θα περιορίζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

– την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει μία οικονομία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή.

Για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Κρίστα Παππά

Δημήτρης Μπέλιος

Επικοινωνία: office@cannabissativa.gr

___________________________________

(1) Η βιοοικονομία περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και την μεταποίηση των εν λόγω πόρων και ροών αποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, προϊόντα βιολογικής προέλευσης και βιοενέργεια.