Οδηγός για Αρχάριους, Το Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα || Β. Tι είναι οι υποδοχείς κανναβινοειδών;

Διαβάστε όλα τα άρθρα της σειράς Οδηγός Για Αρχάριους και Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα έχει δύο υποδοχείς: CB1 και CB2. Κάθε υποδοχέας αποκρίνεται σε διαφορετικά κανναβινοειδή, αλλά ορισμένα κανναβινοειδή μπορούν να αλληλεπιδρούν και με τους δύο.

Η κατανομή των υποδοχέων CB1 και CB2 εντός του σώματος και του εγκεφάλου εξηγεί το γιατί τα κανναβινοειδή έχουν ορισμένα αποτελέσματα.

Οι υποδοχείς CB1 βρίσκονται[3] σε ολόκληρο το σώμα, αλλά είναι κυρίως παρόντες στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό. Συγκεντρώνονται στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τις συμπεριφορές που επηρεάζουν.

Οι υποδοχείς CB2 τείνουν να βρίσκονται[5] στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Είναι ειδικά συγκεντρωμένα στα ανοσοκύτταρα. Όταν ενεργοποιούνται οι υποδοχείς CB2, λειτουργούν για τη μείωση της φλεγμονής. Η φλεγμονή είναι μια ανοσοαπόκριση που πιστεύεται ότι παίζει ρόλο σε πολλές ασθένειες και καταστάσεις.

Για παράδειγμα, υπάρχουν CB1 υποδοχείς στον υποθάλαμο, ο οποίος ασχολείται με τη ρύθμιση της όρεξης και στην αμυγδαλή, η οποία παίζει ρόλο στη μνήμη και τη συναισθηματική επεξεργασία. Οι υποδοχείς CB1 βρίσκονται[4] επίσης στις απολήξεις των νεύρων όπου δρουν για να μειώσουν την αίσθηση του πόνου.

Σε σχέση με τα κανναβινοειδή που βρέθηκαν στην κάνναβη, οι ερευνητές ανακάλυψαν[6] ότι η THC δεσμεύεται στους υποδοχείς CB1 και CB2, ενεργοποιώντας τους ακριβώς όπως κάνει και ένα ενδοκανναβινοειδές.

Η CBD δεν δεσμεύεται άμεσα στους υποδοχείς κανναβινοειδών. Αντ’ αυτού, η CBD λειτουργεί αναστέλλοντας[7] ένα ένζυμο που ονομάζεται FAAH (Fatty acid amide hydrolase, υδρολάση αμιδίου λιπαρού οξέως), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάσπαση του ανανδαμιδίου – του πιο σημαντικού ενδοκανναβινοειδούς στο σώμα. Όταν αναστέλλεται το FAAH, δεν μπορεί να διασπάσει το ανανδαμίδιο με τον κανονικό ρυθμό. Αυτό οδηγεί σε συσσώρευση ανανδαμιδίου στον εγκέφαλο.

 

[3] “CB1 receptors: emerging evidence for central and peripheral mechanisms that regulate energy balance, metabolism, and cardiovascular health”

(CB1 υποδοχείς: αναδυόμενες ενδείξεις για κεντρικούς και περιφερειακούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν την ενεργειακή ισορροπία, τον μεταβολισμό και την καρδιαγγειακή υγεία) https://sci-hub.cc/10.1002/dmrr.764

[4] “Control of pain initiation by endogenous cannabinoids”

(Έλεγχος της έναρξης του πόνου από ενδογενή κανναβινοειδή) https://sci-hub.cc/10.1038/28393

[5] “Expression of central and peripheral cannabinoid receptors in human immune tissues and leukocyte subpopulations”

(Έκφραση κεντρικών και περιφερειακών υποδοχέων κανναβινοειδών σε ανθρώπινο ανοσοποιητικό ιστό και υποπληθυσμούς λευκοκυττάρων)

https://sci-hub.cc/10.1111/j.1432-1033.1995.tb20780.x

[6] “Cannabinoid receptors: where they are and what they do” (Οι υποδοχείς κανναβινοειδών: όπου είναι και τι κάνουν) https://sci-hub.cc/10.1111/j.1365-2826.2008.01671.x

[7] “Cannabidiol: an overview of some pharmacological aspects” (Κανναβιδιόλη: μια επισκόπηση ορισμένων φαρμακολογικών πτυχών) https://sci-hub.cc/10.1002/j.1552-4604.2002.tb05998.x

Πηγές /  Διαβάστε  Περισσότερα:

Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leaf Science, “The Endocannabinoid System A Beginner’s Guide”, Mar 17, 2017,

Cannabinoids / Health 

*Μετάφραση / Επιμέλεια: Σίμος Δαλκυριάδης με άδεια διανομής και ελεύθερης αναπαραγωγής CC0