Οι ποινές για τη χρήση κάνναβης σε Ελλάδα και Ευρώπη || Infographic

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πανσπερμία νόμων και διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των χρηστών της κάνναβης για ευφορικούς λόγους.

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρώπης είναι σημαντικές, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Καταγραφής των σχετικών με τα ναρκωτικά (European Monitoring Center For Drugs And Drug Addiction) από όπου προέρχονται και τα παρακάτω διαγράμματα.

Αριστερά: Oι ποινές για τη χρήση κάνναβης στην Ευρώπη, τη Νορβηγία και την Τουρκία

  • Με ώχρα  οι χώρες στις οποίες δεν επιβάλλεται ποινή
  • Με γαλάζιο οι χώρες στις οποίες επιβάλλεται ποινή αλλά όχι ποινή φυλάκισης
  • Με μπλε χρώμα οι χώρες στις οποίες επιβάλλεται φυλάκιση

Δεξιά: Οι πιθανότητες φυλάκισης λόγω κατοχής κάνναβης για προσωπική χρήση ανά χώρα

  • Με γαλάζιο χρώμα  οι χώρες στις οποίες η φυλάκιση δεν είναι πιθανή
  • Με μπλε χρώμα οι χώρες στις οποίες η φυλάκιση είναι πιθανή

 


Oι ποινές για τη χρήση εν γένει «ναρκωτικών ουσιών» στην Ευρώπη, τη Νορβηγία και την Τουρκία

Με ανοιχτό γαλάζιο οι χώρες στις οποίες οι ποινές διαφέρουν ανάλογα με την απαγορευμένη ουσία όσο αφορά στην προσωπική χρήση

Με γαλάζιο οι χώρες στις οποίες οι ποινές διαφέρουν ανάλογα με την απαγορευμένη ουσία όσο αφορά στην κατοχή της

Με μπλε οι χώρες στις οποίες οι ποινές διαφέρουν ανάλογα με την απαγορευμένη ουσία όσο αφορά στην κατοχή και τη χρήση της

Με ώχρα οι χώρες στις οποίες οι ποινές δε διαφέρουν ανάλογα με το είδος της απαγορευμένης ουσίας