Πιστοποιήσεις βιομηχανικής – κλωστικής κάνναβης και από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΤΕΓΦ) του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) ξεκίνησε τις διαδικασίες διαπίστευσης της αναλυτικής μεθόδου προσδιορισμού της Δ9-THC σε φυτικά δείγματα βιομηχανικής κάνναβης, τις οποίες ολοκλήρωσε πρόσφατα και μπορεί πλέον να πραγματοποιεί ελέγχους φυτικών δειγμάτων βιομηχανικής κάνναβης και να χορηγεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά με τη χρήση του λογότυπου του ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ  ΙSO/IEC 17025.

Παράλληλα με την ανάλυση της ψυχοτρόπου THC, εντάχθηκε στην αναλυτική μεθοδολογία και ακόμα ένα μη ψυχοτρόπο, φαρμακολογικά σημαντικό κανναβινοειδές, η κανναβιδιόλη (CBD), η οποία δίνει και μεγάλη προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν. Η διαπιστευμένη πλέον μέθοδος του εργαστηρίου πρόκειται άμεσα να επεκταθεί και για τον προσδιορισμό της κανναβιδιόλης.

Δεδομένου του ενδιαφέροντος και της ανάγκης που έχει εκφραστεί από τους παραγωγικούς φορείς και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζεται ότι το Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων), μπορεί να παρέχει και πιστοποιημένες αναλύσεις προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε δείγματα κάνναβης.

Για πληροφορίες σχετικά:
  • Με τον προσδιορισμό κανναβινοειδών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρα Άγγελο Τσακιράκη ή τη Δρα Αικατερίνη Τερμεντζή (Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων) στο 210 8180 357 ή στο 8180319 αντίστοιχα.
  • Με τον έλεγχο υπολειμμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρα Χρήστο Αναγνωστόπουλο (Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων) στο 210 8180364.

Πηγή: Ύπαιθρος Χώρα