Συνάντηση παραγωγών κάνναβης με στόχο τη σύσταση συνδικαλιστικού οργάνου

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον Βόλο συνάντηση παραγωγών βιομηχανικής κάνναβης από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μετά από πρωτοβουλία της ΚΑΝΝΑΒΙΟ ΚΟΙΝΣΕΠ, με στόχο την συνεύρεση των παραγωγών και την σύσταση ενός συνδικαλιστικού οργάνου με την μορφή Πανελλαδικής Ένωσης Παραγωγών Κάνναβης.

Στην συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 25 εκπρόσωποι παραγωγών και μεταποιητών, όπως η ΚΑΝΝΑΒΙΟ ΚΟΙΝΣΕΠ (Βόλος), η OLYMPIANS HEMP (Ολυμπία, Αχαία), ο αγροτικός συνεταιρισμός Γρεβενών (Γρεβενά), η CannaMed IKE (Λάρισα), η KannaLite (Ανάβρα Θεσσαλίας), η CanIbi (Κοζάνη), μεμονωμένοι καλλιεργητές από Στυλίδα, Λάρισα, Εύβοια, Βελεστίνο, Τρίκαλα, καθώς και γεωπόνοι από Λάρισα, Βόλο και Θεσσαλονίκη.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις (τροποποίηση ΚΥΑ, ανώτατα όρια THC στα τρόφιμα) και συζήτησαν τα ανοιχτά ζητήματα του κλάδου, ανέλαβαν μια χαρτογράφηση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί βιομηχανικής κάνναβης, και αποφάσισαν να οργανωθούν σε ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό φορέα, την Πανελλαδική Ένωση Παραγωγών Κάνναβης (ΠΕΠΚΑΝΝ), του οποίου η δομή, οι στόχοι και η νομική μορφή θα συζητηθούν σε ερχόμενες συναντήσεις.

Η Πανελλαδική Ένωση Παραγωγών Κάνναβης (ΠΕΠΚΑΝΝ) είναι ανοικτή σε όλους τουςπαραγωγούς βιομηχανικής κάνναβης, αγρότες- καλλιεργητές και μεταποιητές. Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών Κάνναβης σε κάθε νομό (πρωτοβάθμια όργανα), οι οποίες θα εκπροσωπούνται, μαζί με τους μεμονωμένους/ ανεξάρτητους παραγωγούς, σε ομοσπονδιακό επίπεδο από την Πανελλαδική Ένωση Παραγωγών Κάνναβης.

Η Ένωση δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τα μέλη της, αλλά να τα ενδυναμώσει μέσα από δημοκρατικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες, να τα συσπειρώσει και να τα εκπροσωπήσει θεσμικά και νομικά όποτε χρειάζεται.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των παραγωγών βιομηχανικής κάνναβης και την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα.

Για επικοινωνία:

pepkann@gmail.com