Τι περιλαμβάνει η νέα ΚΥΑ για τη βιομηχανική κάνναβη

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από διαβούλευση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανταποκρίθηκε στο σύνολο των αιτημάτων των παραγωγών, αλλά και στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που διαφαίνεται στον τομέα της βιομηχανικής κάνναβης.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα:

 • Εισαγωγής σπόρων και καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης που δεν είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο ποικιλιών, μόνο για χρήση από τους παραγωγούς και όχι για εμπορία σπόρων.
 • Καλλιέργειας σε γλάστρες ή σε συστήματα υδροπονίας εντός θερμοκηπίων.
 • Προβλάστησης των σπόρων με σκοπό τη μεταφύτευσης φυταρίων και διαχωρισμού αρσενικών – θηλυκών φυτών πριν τη φύτευση στο χωράφι.
 • Γνωστοποίησης της ημερομηνίας σποράς ή φύτευσης όχι πριν αλλά τρεις μέρες μετά από την πραγματοποίηση τους.
 • Αδειοδότησης και έναρξης της καλλιέργειας (μόνο για τις ποικιλίες εκτός κοινοτικού καταλόγου) όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων θεσπίζονται:

 • Η διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων για όλα τα αγροτεμάχια στα οποία θα καλλιεργηθούν οι ποικιλίες κάνναβης που δεν είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο και παράλληλα οι κυρώσεις γίνονται πιο αυστηρές.
 • Η υποχρέωση τήρησης για όλους τους παραγωγούς όλων των παραστατικών πώλησης ακατέργαστης κάνναβης για τρία έτη μετά την πώληση της ή τρία έτη μετά από τη συγκομιδή της σε περίπτωση μεταποίησης από τον ίδιο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

 • Θα οριοθετήσει άμεσα τις περιοχές με μέσο ετήσιο υψηλό ύψος βροχόπτωσης για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής άδειας χρήσης νερού κατά την αδειοδότηση της καλλιέργειας.
 • Θα υποστηρίξει με τον προσφορότερο τρόπο τους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών που θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο αριθμό διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.
 • Θα δώσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και παραγωγής κλώνων βιομηχανικής κάνναβης.
 • Θα ολοκληρώσει άμεσα σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, το θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό των ορίων τετραϋδροκαναβινόλης στα τρόφιμα καθώς και το θεσμικό πλαίσιο των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλειας και ελέγχων για την απρόσκοπτη λειτουργία των μεταποιητικών μονάδων βιομηχανικής κάνναβης.

Τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα προχωρήσει σύντομα στην έκδοση υπουργικής απόφασης για τη μεταποίηση μέσω της οποίας προβλέπεται να δημιουργηθεί ένας σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης δήλωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει ενεργά την είσοδο νέων προσοδοφόρων καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τη φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη όπου η Ελλάδα με προσέγγιση σοβαρή και υπεύθυνη κατέστη πρωτοπόρος και ελκυστική στις σοβαρές, ξένες επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που δημοσιεύει η Ύπαιθρος Χώρα, το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, θα δίνει τη δυνατότητα αδειοδότησης και έναρξης της καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις ποικιλίες που υπάγονται στον κοινοτικό κατάλογο, αλλά και εισαγωγής σπόρων και καλλιέργειας ποικιλιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο, μόνο για χρήση από τους παραγωγούς και όχι για την εμπορία των σπόρων.

Παράλληλα, θα παρέχει τη δυνατότητα γνωστοποίησης της ημερομηνίας φύτευσης ή σποράς όχι πριν, αλλά τρεις μέρες μετά την πραγματοποίησή τους, ενώ θα επιτρέπεται η προβλάστηση των σπόρων με σκοπό τη μεταφύτευση φυταρίων και διαχωρισμού αρσενικών – θηλυκών φυτών πριν από τη φύτευση τους στο χωράφι. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα καλλιέργειας σε γλάστρες ή συστήματα υδροπονίας εντός θερμοκηπιακών μονάδων.

Αυστηροποίηση κυρώσεων και υποχρεωτική η τήρηση παραστατικών

Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, προβλέπεται η θέσπιση διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων για όλα τα αγροτεμάχια στα οποία θα καλλιεργηθούν οι ποικιλίες κάνναβης που δεν είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο, ενώ αναμένεται να αυστηροποιηθούν οι κυρώσεις για τους παραβάτες. Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση τήρησης παραστατικών, όλοι οι παραγωγοί θα υποχρεούνται να κρατούν όλα τα παραστατικά πώλησης ακατέργαστης κάνναβης για μία τριετία μετά από την πώληση της ή για μία τριετία μετά από τη συγκομιδή της, σε περίπτωση που ο εκάστοτε παραγωγός προβαίνει ο ίδιος στη διαδικασία της μεταποίησης.

Ρυθμίσεις για τη χρήση νερού και το πολλαπλασιαστικό υλικό

Επιπλέον, από πλευράς ΥΠΑΑΤ, αναμένεται άμεσα η οριοθέτηση περιοχών με μεγάλο μέσο όρο ύψους βροχόπτωσης, για τις οποίες δεν θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής άδειας χρήσης νερού κατά την αδειοδότηση της καλλιέργειας. Σε ό,τι αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό, το υπουργείο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αυτού και παραγωγής κλώνων βιομηχανικής κάνναβης. Παράλληλα, με δεδομένο ότι οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών αναμένεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο αριθμό διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, το ΥΠΑΑΤ προτίθεται να υποστηρίξει το προσωπικό αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σημαντικές αλλαγές στη μεταποίηση

Τέλος, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μεταποίησης και τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν και δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του κλάδου, το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, αναμένεται να ολοκληρώσει άμεσα το θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό των ορίων τετραϋδροκανναβινόλης στα τρόφιμα, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλειας και ελέγχων διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των μεταποιητικών μονάδων βιομηχανικής κάνναβης.

Σε καλό στάδιο φαίνεται να είναι και η διαδικασία της υπουργικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ για τη μεταποίηση, κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας στον τομέα.