Η τοποθέτηση του Δικτύου συνεργαζομένων επιχειρήσεων «το Καννάβι» στη Βουλή || 28/02/2018

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Με το σχέδιο νόμου που συζητείται, επιχειρείται να δοθεί λύση στην ανάγκη πάρα πολλών ασθενών για νόμιμη πρόσβαση σε ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης.

Παράλληλα, αποτελεί μία αναπτυξιακή ευκαιρία για την χώρα, αφού ο τομέας αυτός γνωρίζει ήδη αλματώδη ανάπτυξη σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι είμαστε ακόμα στην αρχή.

Αντίθετα με την καλλιέργεια της ήμερης κάνναβης με χαμηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) < 0,2% όπου είμαστε η τελευταία χώρα της Ε.Ε που επανέφερε την καλλιέργεια της μόλις δύο χρόνια πριν, μπορούμε να πρωτοπορήσουμε στην καλλιέργεια και επεξεργασία – μεταποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης με περιεκτικότητα >του 0,2%.

Η ιστορία μας, μας βοηθάει, αφού η φαρμακευτική της χρήση ήταν γνωστή στην χώρα μας από την αρχαιότητα, ενώ υπήρχε συστηματική και νόμιμη καλλιέργεια παρόμοιων ποικιλιών με αυτές για τις οποίες συζητάμε σήμερα, με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στην Αρκαδία μέχρι το τέλος του μεσοπολέμου, κάτι που επιβεβαιώνει τα ιδιαίτερα εδαφοκλιματολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας μας.

Αυτά είναι άλλωστε τα κύρια «συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήματά» μας, όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση, και οι λόγοι που οι ξένοι επενδυτές έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους δημόσια.

Λείπουν όμως οι εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις, που θα μπορούσαν να μπουν στην παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης ώστε τα προσδοκώμενα οφέλη από την καλλιέργεια αυτή να μην περιοριστούν στους ξένους επενδυτές που έχουν ήδη εμφανιστεί, αλλά να διαχυθούν και στους σχετικούς με αυτήν τομείς της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας και να κερδίσουν σημαντικά μερίδια της ανερχόμενης αυτής διεθνούς αγοράς, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας (δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών συνεργατικών προσπαθειών, αύξηση της απασχόλησης, διάχυση των ωφελειών στην κοινωνία, κλπ).

Ως εκ τούτου υπάρχουν στοιχεία του Σ/Ν που είναι απαραίτητο να αλλάξουν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και στους σχετικούς με αυτήν τομείς της εγχώριας οικονομίας (καλλιέργεια, έρευνα, μεταποίηση και διάθεση του τελικού προϊόντος).

Πρόταση1 η:

Στο άρθρο 1 υπάρχει αποκλειστικά η έννοια της «ενιαίας άδειας». Προτείνουμε να προστεθεί και τμηματική αδειοδότηση δύο ξεχωριστών σταδίων, αυτό της καλλιέργειας – παραγωγής αποξηραμένου άνθους και αυτό της επεξεργασίας του άνθους για την παραγωγή εκχυλισμάτων και τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Παράλληλα να αφαιρεθεί η πρώτη φράση στο άρθρο 2 που αποκλείει «την ανάθεση και παραχώρηση οποιασδήποτε δραστηριότητας σε όποιο στάδιο» της παραγωγής. Και όπου γίνεται αυτή η αναφορά, να γίνει η απαραίτητη διόρθωση (2β, 2γ)

Αιτιολογία: Αυτή η πρόβλεψη θα διευκολύνει την είσοδο στην παραγωγή μικρότερων επενδυτικών σχημάτων στο στάδιο της καλλιέργειας (ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών, συνεταιριστικών και συνεργατικών σχημάτων) μια και το ύψος της αρχικής επένδυσης θα είναι περισσότερο προσιτό. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα προμήθειας με πρώτη ύλη εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων ή θα διαθέτουν την παραγωγή τους σαν τελικό προϊόν μέσω του κρατικού μονοπωλίου ή για εξαγωγή.

Ταυτόχρονα, θα δώσει την δυνατότητα σε ντόπιες και ξένες επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης με υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη που θα μπορούν να προμηθεύονται από τους καλλιεργητές με σύμβαση που θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να εμπλακούν στον ξένο προς την δραστηριότητα τους τομέα της καλλιέργειας.

Πρόταση 2η:

Στο άρθρο 7 αναφέρεται ρητά ότι «απαγορεύεται η εξαγωγή και διάθεση σπόρου προς σπορά». Προτείνουμε να αφαιρεθεί αυτός ο περιορισμός.

Αιτιολογία: 

Στα πλαίσια της εκφρασμένης βούλησης στην Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, να αξιοποιηθούν τα «συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας» προτείνουμε να αρθεί αυτή η απαγόρευση, ώστε μετά από σχετική έγκριση να μπορούν να δημιουργηθούν τοπικές ποικιλίες προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο κλίμα της Ελλάδας. Εκτός από την μείωση του κόστους αγοράς σπόρου για αυτούς που θα προχωρήσουν σε σποροπαραγωγή, μπορούν να υπάρξουν επιπλέον έσοδα από την διάθεση τους σε άλλους αδειοδοτημένους καλλιεργητές και από πιθανές εξαγωγές στο μέλλον.

Πρόταση 3η:

Στο άρθρο 4, αναφέρεται ότι με μεταγενέστερη ΚΥΑ θα ορισθεί, ανάμεσα σε άλλα το ύψος του παραβόλου. Προτείνουμε να υπάρξει α) κλιμάκωση ανάλογα με τον όγκο της εκτιμώμενης παραγωγής και το είδος των παραγόμενων προϊόντων, β) ετήσια επικαιροποίηση της εκτιμώμενης παραγωγής και γ) μικρότερο κόστος για τμηματικές άδειες.

Αιτιολογία: Εάν υπάρξει ενιαίο παράβολο, αποκλείονται τα επενδυτικά σχήματα μικρού μεγέθους που θα είναι κυρίως εγχώρια, ενώ η κλιμάκωση ανάλογα με τον όγκο παραγωγής δίνει την δυνατότητα σταδιακής ανάπτυξης, που απαιτεί μικρότερα αρχικά κεφάλαια. Στην περίπτωση που υπάρχουν και τμηματικές άδειες, το χαμηλότερο παράβολο ευνοεί την είσοδο μικρότερων σχημάτων στην παραγωγή και μεταποίηση του φυτού.

Πρόταση 4 η:

Αντίστοιχα με την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία να συμπεριληφθεί στα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης και το αποξηραμένο άνθος

Αιτιολογία:  Εκτός από τα προϊόντα που παράγονται από αυτό, σημαντικό μέρος της αγοράς της φαρμακευτικής κάνναβης στο εξωτερικό καταλαμβάνει το ίδιο το αποξηραμένο άνθος.

Δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων «το Καννάβι»