Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος για τη φαρμακευτική κάνναβη

Σε ισχύ βρίσκεται ο πλέον ο νέος νόμος για τη φαρμακευτική κάνναβη στη χώρα μας μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μπορείτε να τον βρείτε ολόκληρο εδώ και να διαβάσετε όλες τις αναλύσεις μας για αυτόν εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 83/24-5-2021) ο Νόμος 4801/2021 για την «παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με την νέα αυτή ρύθμιση, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο στους επενδυτές που σκοπεύουν να επενδύσουν στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης, τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για την εξαγωγή, διάθεση και κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, με κύριο σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, την άρση ασαφειών που έχουν εντοπιστεί στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τη διευκόλυνση της εξαγωγής των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, στα πρότυπα της διαδικασίας εξαγωγής που ισχύει για τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ένα προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης μπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα όπου πρόκειται να εισαχθεί με βάση απόφαση της αλλοδαπής αρμόδιας αρχής χωρίς να είναι απαραίτητη και η έγκριση κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την έκδοση ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) πριν τη διάθεσή του σε ασθενείς

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο νόμος στοχεύει βραχυπρόθεσμα στη διεύρυνση των εξαγωγών, με την παράλληλη επιτάχυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας, ώστε να σημειωθεί αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης εξαγωγών, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς και τη ζήτηση ξηρού ανθού κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά, όπου ο ξηρός ανθός χρησιμοποιείται είτε ως δραστική φαρμακευτική ουσία είτε ως ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν. Με τη θέση σε ισχύ των νέων ρυθμίσεων, στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να τονωθεί η εθνική οικονομία, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιτευχθεί η στήριξη της ανάπτυξης, ταυτόχρονα με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, η νέα ρύθμιση στοχεύει στη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης διάθεσης των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ., για την κάλυψη συνταγογραφημένων αναγκών ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία και όσων υποφέρουν από τον νευροπαθητικό έως και τον καρκινικό πόνο.

Μακροπρόθεσμα δε στοχεύει σε απλές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αδειοδότησης με επισπεύδον το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εξαγωγής, υπό τη στοχευμένη εποπτεία του Ε.Ο.Φ., καθώς και στην εισαγωγή και εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου όσον αφορά στη φαρμακευτική κάνναβη.