Κούλογλου σε Κομισιόν για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Το γεγονός ότι οι ασθενείς στην Ελλάδα, εδώ και δυο χρόνια δεν έχουν πρόσβαση σε σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να προσφεύγουν σε παράνομες οδούς για την προμήθεια τους, φέρνει ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου στην προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ευρωβουλευτής εξηγώντας ότι αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα ρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης, που παραβιάζουν τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς, ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα αλλά και πως σκοπεύει να ρυθμίσει ολοκληρωμένα και συνολικά το θέμα με ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που θα αποτρέπει την μαύρη αγορά, θα ρυθμίζει την ποιότητα και την ακριβή επισήμανση και θα εξασφαλίζει νόμιμη και ασφαλή πρόσβαση σε σκευάσματα για ιατρική χρήση, τα οποία μάλιστα ο ΠΟΥ προτείνει να συνταγογραφούνται για μεγάλο εύρος παθήσεων.

Ολόκληρη η ερώτηση του ευρωβουλευτή Στ. Κούλογλου:

Παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών της ΕΕ και έλλειψη Ευρωπαϊκού πλαισίου για τη φαρμακευτική κάνναβη οδηγούν τους ασθενείς στη μαύρη αγορά

Η χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς είναι παγκοσμίως αποδεκτή. Ο ΠΟΥ προτείνει τη συνταγογράφηση για μεγάλο εύρος παθήσεων ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν νομοθετικά το ζήτημα, να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και καινοτομία και να παρέχουν πληροφόρηση στους επαγγελματίες υγείας.

Η φαρμακευτική κάνναβη έχει νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα από το 2017, για την καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων με περιεκτικότητα THC άνω του 0,3%, όμως οι ασθενείς δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στα σκευάσματα, ενώ οι ελάχιστες εγχώριες επενδύσεις καθυστερούν.

Το Νοέμβριο του 2021, η ελληνική κυβέρνηση απαγόρευσε την εισαγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης παραβιάζοντας το αρ. 28 ΣΛΕΕ και δημιουργώντας ολιγοπωλιακές συνθήκες. Ως αποτέλεσμα οι ασθενείς εδώ και δύο χρόνια είναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν στην παράνομη οδό για σειρά παθήσεων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Με ποιο τρόπο σκοπεύει να αντιμετωπίσει την έλλειψη σκευασμάτων για ασθενείς, εξαιτίας ρυθμίσεων που παραβιάζουν τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς;

Σκοπεύει να ρυθμίσει ολοκληρωμένα και συνολικά το ζήτημα με ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που θα αποτρέπει την μαύρη αγορά, θα ρυθμίζει την ποιότητα και την ακριβή επισήμανση και θα εξασφαλίζει νόμιμη και ασφαλή πρόσβαση σε σκευάσματα για ιατρική χρήση;